OPERACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS. 600 H.

INICI 08/02/2018
HORARI: 15:00 H A 21:00 H
CERTIFICACIÓ OFICIAL

PROGRAMA
Instal·lació i configuració de sistemes operatius
Manteniment del subsistema físic de sistemes informàtics
Manteniment del subsistema lògic de sistemes informàtics
Manteniment de la seguretat en sistemes informàtics
Pràctiques professionals no laborals

INSCRIU-TE!!

ATENCIÓ SOCIOSÀNITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS.

INICI 04/02/2017
HORARI: 08:30 A 13:30
CERTIFICACIÓ OFICIAL

Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
Pràctiques professionals no laborals

INSCRIU-TE!!

AGRICULTURA ECOLÒGICA. 510 H.

INICI 15/03/2018
HORARI: DE 9:00 H A 14:00 H
CERTIFICACIÓ OFICIAL

PROGRAMA
Instal·lacions agràries, el seu condicionament, neteja i desinfecció.
Manteniment, preparació i maneig de tractors.
Aprofitaments de recursos i maneig de terra ecològic.
Tasques culturals i collita dels cultius ecològics.
Tècniques i mètodes ecològics d'equilibri entre paràsits, patògens, i cultius.
Prevenció de l'estat sanitari de cultius ecològics i aplicació de productes.
Pràctiques professional no laborals

DESCARREGA'T EL PROGRAMA COMPLET

INSCRIU-TE!!

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

INICI 19/02/2018
HORARI: 09:00 A 14:00

PROGRAMA
Tècniques administratives bàsiques d'oficina
Operacions bàsiques de comunicació
Reproducció i arxiu
Pràctiques professionals no laborals

INSCRIU-TE!!

ANGLÈS A2

INICI: 02/05/2017
HORARI: 08:30 H A 13:30 H

PROGRAMA
Competències lingüístiques
Competències sociolingüístiques i socioculturals
Competències pragmàtique

EXÀMEN OFICIAL DE CAMBRIDGE INCLÒS

INSCRIU-TE!!

DESCARREGA'T EL MANUAL D'AGRICULTURA ECOLÒGICA "FEM L'HORT - UN PETIT MANUAL DE CONSELLS I PRÀCTIQUES ECOLÒGIQUES"
Manual editat pel grup del curs subvencionat d'Agricultura ecològica que va finalitzar al juliol del  2014. 

La formació ocupacional té la tasca de proporcionar les competències professionals requerides per a l’exercici d’una professió, mitjançant una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball i al desenvolupament personal.

Aquests cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu es duen a terme de forma presencial, mitjançant una formació teòrico-pràctica de qualitat i actualitzada en relació a les demandes del mercat laboral.
Poden participar-hi persones aturades en edats compreses entre 16 i 65 anys (independentment de la seva formació prèvia) inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat (OTG) corresponents.

Agricultura ecològica
Gestió informatitzada de l'explotació agrària
Màrqueting i compravenda internacional
Treball domèstic
Atenció sociosanitaria a persones al domicili
Tècnic en dietètica i nutrició
Auxiliar d'infermeria en rehabilitació
Auxiliar d'infermeria en salut mental i toxicomanies
Monitor/a sociocultural
Administratiu comercial
Administratiu contable
Tècnic/a auxiliar en disseny gràfic
Tècniques en software ofimàtic
Programador/a d'aplicacions informàtiques
Aplicacions informàtiques de gestió

 

En cas d’estar interessat en algun d’aquests cursos per rebre més informació o reservar la teva plaça posat en contacte amb nosaltres.
soc

Centre col·laborador

acticbona

Centre examinador

catformacio

Centre associat

tuv

Certificat de qualitat ISO