Vols que et truquem?

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN RELACIÓ AMB EL CLIENT. 680 H.

INICI 15 DE FEBER DE 2017
HORARI: DE 15:00 H A 21:00 H·

PROGRAMA
- Recepcionar i processar les comunicacions internes i externes
- Realitzar les gestions administratives del procés comercial
- Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.
- Gestionar l'arxiu en suport convencional i informàtic.
- Anglès nivell B1
- Manejar apliacions ofim`tiquens en la gestió de la informació i la documentació.
- Formació complementària
- Mòdul de Pràctiques·

DESCARREGA'T EL PROGRAMA

INSCRIU-TE!!

MÀRQUETING I COMPRAVENTA INTERNACIONAL. 

INICI 27 DE MARÇ DE 2017
HORARI: DE 08:30 H A 14:30 H 

PROGRAMA
-Sistemes d'informació de mercats
-Màrqueting mix internacional
-Negociació i compravenda internacional
-Anglès professional.
-Francès professional.
-Pràctiques en empreses del sector.

 

DESCARREGA'T EL PROGRAMA

INSCRIU-TE!!

AGRICULTURA ECOLÒGICA. 470 H.

INICI 13 DE FEBRER DE 2017
HORARI: DE 9:00 H A 14:00 H

PROGRAMA
Instal·lacions agràries, el seu condicionament, neteja i desinfecció.
Manteniment, preparació i maneig de tractors.
Aprofitaments de recursos i maneig de terra ecològic.
Tasques culturals i collita dels cultius ecològics.
Tècniques i mètodes ecològics d'equilibri entre paràsits, patògens, i cultius.
Prevenció de l'estat sanitari de cultius ecològics i aplicació de productes.

DESCARREGA'T EL PROGRAMA

INSCRIU-TE!!

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES AL DOMICILI. 520 H.

INICI 25 DE GENER 2017
MATÍ I DE 09:00 A 14:00 H 

PRÒXIM CURS AL MARÇ (TORN DE TARDA)

 
Característiques i necessitats d'atenció higiènic-sanitària de les persones dependents.
Administració d'aliments i tractaments a persones dependents al domicili.
Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents al domicili.
Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili.
Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents.Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn.
Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents.
Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents

DESCARREGA'T EL PROGRAMA

INSCRIU-TE!!

DESCARREGA'T EL MANUAL D'AGRICULTURA ECOLÒGICA "FEM L'HORT - UN PETIT MANUAL DE CONSELLS I PRÀCTIQUES ECOLÒGIQUES"
Manual editat pel grup del curs subvencionat d'Agricultura ecològica que va finalitzar al juliol del  2014. 

La formació ocupacional té la tasca de proporcionar les competències professionals requerides per a l’exercici d’una professió, mitjançant una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball i al desenvolupament personal.

Aquests cursos subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu es duen a terme de forma presencial, mitjançant una formació teòrico-pràctica de qualitat i actualitzada en relació a les demandes del mercat laboral.
Poden participar-hi persones aturades en edats compreses entre 16 i 65 anys (independentment de la seva formació prèvia) inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de Treball de la Generalitat (OTG) corresponents.

Agricultura ecològica
Gestió informatitzada de l'explotació agrària
Màrqueting i compravenda internacional
Treball domèstic
Atenció sociosanitaria a persones al domicili
Tècnic en dietètica i nutrició
Auxiliar d'infermeria en rehabilitació
Auxiliar d'infermeria en salut mental i toxicomanies
Monitor/a sociocultural
Administratiu comercial
Administratiu contable
Tècnic/a auxiliar en disseny gràfic
Tècniques en software ofimàtic
Programador/a d'aplicacions informàtiques
Aplicacions informàtiques de gestió

 

En cas d’estar interessat en algun d’aquests cursos per rebre més informació o reservar la teva plaça posat en contacte amb nosaltres.
soc

Centre col·laborador

acticbona

Centre examinador

catformacio

Centre associat

tuv

Certificat de qualitat ISO