Aquest és l’idioma perfecte per a ser estudiat com a segona llengua. Cal valorar també la proximitat amb el país que afavoreix el contacte empresarial i comercial o com a destí turístic.  L’aprenentatge de la llengua  és fàcil, divertit i amè degut a la similitud amb la nostra pròpia llengua mare.

 

A partir de 3 anys i sense límit d’edat. La nostra política de grups reduïts i horaris flexibles fa que ens puguem adaptar a les vostres necessitats o preferències.  El nostre professorat segueix una metodologia dinàmica  mitjançant  materials actualitzats i noves tecnologies, tot equilibrant els diferents àmbits d’una llengua com son  la comprensió de textos escrits i l’expressió oral.

 

Possibilitat  de preparació específica per als següents exàmens oficials

+ DELF JUNIOR: Es fonamenta en la mateixa estructura que el DELF però canvien els temes tenint en compte els centres d’interès dels joves. Està reservat a un públic entre 10 i 18 anys.

+ DELF - Diplôme d'études en langue française

A-1: Aquest nivell avalua les competències inicials. Es tracta del nivell més elemental de l’ús de la llengua, denominat de “descobriment”. En aquesta fase l’alumne es capaç de dur a terme interaccions senzilles. Pot parlar d’ell  mateix i del seu entorn immediat.

 A-2: Aquest nivell es situa en la mateixa perspectiva i valida també les competències lingüístiques  d’un usuari elemental. El candidat es capaç de realitzar tasques senzilles de la vida quotidiana mitjançant formules de cortesia i d’intercanvi més freqüents.

 B-1: En aquest nivell l’usuari passa a ser independent. Pot comprendre i mantenir una discussió, donar consells i expressar opinions pròpies.

B-2:  L’usuari ha adquirit un grau d’independència i pot demostrar que domina el discurs social i es capaç de corregir els seus propis errors.

+ DALF – Diplôme approfondi de langue française

C-1: L’usuari de la llengua es autònom. Es capaç d’establir una comunicació fluida i espontània. Posseeix un repertori lèxic ampli i pot escollir l’expressió adequada per introduir les seves observacions.

C-2: El domini de la llengua es tradueix en un grau de precisió, adequació i fluïdesa en l’expressió. El candidat es capaç de realitzar tasques acadèmiques o de nivell avançat. 

soc

Centre col·laborador

acticbona

Centre examinador

catformacio

Centre associat

tuv

Certificat de qualitat ISO