Aquest tipus de formació va dirigida a empreses i treballadors, que tributen a la Seguretat Social amb el concepte de Quota de Formació Professional, amb la finalitat de respondre a les seves necessitats específiques de formació.
Aquests cursos no es financen via subvenció ja que els costos es cobreixen mitjançant l’aplicació d’un sistema de bonificacions a les quotes de la Seguretat Social que ingressen les empreses.
En aquest model, les empreses disposen d’un crèdit l’import del qual resulta d’aplicar a la quantitat ingressada per cada empresa l’any anterior, en concepte de quota de formació professional, el percentatge de bonificació que anualment estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Aquest percentatge es dedueix en funció del nombre de treballadors de l’empresa.

La nostra experiència dissenyant, organitzant, gestionant i impartint formació des de fa més de 25 anys, ens ha portat a gestionar aquest tipus de formació.
AESFORM compta en les seves instal·lacions amb tot el material que l'alumne requerirà per a realitzar el curs, així com l'experiència d'un equip format per professionals en el sector de la formació amb una gran implicació en el projecte d’AESFORM, fet que reverteix directament en la qualitat de la nostra tasca.

Si la seva empresa ho estima oportú, el curs podrà realitzar-se íntegrament en les seves pròpies instal·lacions complint tots els compromisos de professionalitat abans esmentats, amb la diferència de què nosaltres aportarem l'equip i material necessaris, i un professor es desplaçarà al seu lloc de treball per a impartir la matèria.

Si està interessat en realitzar algun tipus de formació, sol·liciti’ns pressupost sense compromís o contacti amb nosaltres i ens adaptarem a les seves necessitats concretes.

Cal mencionar que el crèdit en formació no es acumulable, recordin “SI NO ES GASTA, ES PERD”

soc

Centre col·laborador

acticbona

Centre examinador

catformacio

Centre associat

tuv

Certificat de qualitat ISO