L’acadèmia L’Escola té una gran experiència en la formació i l’ús de les TIC, és per això que ha esdevingut  centre col•laborador del servei d’Acreditacions de Competències en Tecnologia de la Informació Comunicació (ACTIC), de la Generalitat de Catalunya.

CURS ACTIC NIVELL MITJÀ (límit d'inscripcions fins al dia 6 d'octubre)
Inici: 09/10/2017
Fi: 13/11/2017
Horari: Dilluns i dimecres de 20:00 a 22:00
Durada: 20 hores.
Preu: 150€ (taxes no incloses)

CURS ACTIC NIVELL MITJÀ (límit d'inscripcions fins al dia 6 d'octubre)
Inici: 09/10/2017
Fi: 22/12/2017
Horari: Divendres de 18:30 a 20:00
Durada: 20 hores.
Preu: 150€ (taxes no incloses)

CURS ACTIC NIVELL SUPERIOR (límit d'inscripcions fins al dia 6 d'octubre)
Inici: 09/10/2017
Fi: 22/11/2017
Horari: Dilluns i dimecres de 18:30 A 20:00
Durada: 20 hores.
Preu: 150€ (taxes no incloses)

actic nivell mitjà superior web

Què és l’ACTIC?

És la combinació de coneixements, habilitats i aptituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència i permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador.
Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració pública.


Competències, nivells i certificats

El model d’acreditació es compon de  3 nivells de certificació:
•    Nivell 1 – Certificat bàsic
•    Nivell 2 – Certificat mitjà
•    Nivell 3 – Certificat avançat

Segons l’estructuració dels continguts, es defineixen 8 competències, que es desglossen en realitzacions competencials. Per a cada realització competencial es defineixen indicadors segons els tres nivells. Els indicadors tenen associats uns determinats coneixements, procediments i aptituds.

actic
Com s’avalua?
La prova consistirà a respondre en un temps concret un conjunt de preguntes de diversos tipus que el sistema determinarà aleatòriament.

Les preguntes tindran un pes en la puntuació final que dependrà de la seva complexitat i dificultat. Per a cadascun dels diferents certificats ACTIC (bàsic, mitjà o avançat) la tipologia de preguntes i el temps disponible serà diferent.  Per superar la prova caldrà que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima.
El nombre d'activitats i el temps màxim per realitzar la prova, segons nivells, són:
•    Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
•    Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats


Finalitats de l’actic
•    Millorar qualitativament l’ús de les TIC.
•    Augmentar la qualitat i l’estandardització de la formació en TIC.
•    Homogeneïtzar els nivells competencials de referència per al mercat de treball afavorint la integració de les empreses en la societat de la informació.
•    Incrementar la demanda de les TIC.
•    Incrementar la cohesió digital.

Si vols que t’informem quan realitzem un curs de les ACTIC o vols contactar amb nosaltres, si us plau, vés a la nostra pàgina de contacte fent clic aquí.

soc

Centre col·laborador

acticbona

Centre examinador

catformacio

Centre associat

tuv

Certificat de qualitat ISO