Curs preparatori per a majors de 17 anys i que no hagin obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent que proporciona les habilitats suficients per a superar les dues parts de que consta la Prova d'Accés als Cicles Formatius de Grau Mig.
Durant el temps que duri l'estudi, comptes amb professorat altament qualificat, amb amplia experiència formativa i el suport d'un tutor personal que et guiarà en els tràmits administratius i en tot el que es refereixi a la preparació de les proves.

El contingut del curs està format per:

  • Part A: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera (anglès o francès)
  • Part B: Matemàtiques, tecnologia, ciències de la naturalesa, ciències socials i educació visual i plàstica

Els exercicis pràctics proposats en cada lliçó faciliten l'entrenament ja que són exercicis similars als que trobaràs en la Prova Oficial. Podràs presentar-te a l'examen en les millors condicions.

Per més informació contacta amb nosaltres

soc

Centre col·laborador

acticbona

Centre examinador

catformacio

Centre associat

tuv

Certificat de qualitat ISO